Prop. 99 S (2010–2011)

Utbygging og drift av Knarr

Utbygging og drift av Knarr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget