Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2017–2018) om statsbudsjettet for år 2018 blir dei forslaga til vedtak førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet