Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S Tillegg 3 (2014–2015)

For budsjettåret 2015 — Endring av Prop. 1 S (2014–2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget