Prop. 101 S (2020–2021)

Gjennomføring av E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Proposisjonen gjelder forslag om utbygging og gjennomføring av veiprosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark. Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid) og med delvis bompengefinansiering.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget