Prop. 103 L (2014-2015)

Endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap)

Proposisjonen gjelder endringer i ekteskapsloven og brudevigjingslova. Det foreslås også en mindre endring i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner. Endringene skal legge til rette for en bedre behandling av saker der inngåtte ekteskap ikke er gyldige etter norsk rett. Det foreslås at alle saker om etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap skal behandles av fylkesmannen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget