Prop. 123 L (2019–2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget