Prop. 125 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget