Prop. 128 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet som fylgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget