Prop. 13 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)

I proposisjonen legger departementet fram forslag om nye etterlatteytelser i folketrygden.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget