Proposisjoner til Stortinget

Prop. 130 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige endringer i smittevernloven for lovhjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten mv. Forskriftene vil kunne omfatte restriksjoner for bekreftet smittede personer, antatt smittede og for personer som har økt risiko for covid-19 etter nærkontakt. Bestemmelsen er midlertidig med en varighet til 20. juni 2022 og gir blant annet lovhjemmel til å videreføre forskriftsbestemmelser om isolering og smittekarantene i covid-19-forskriften §§ 8 og 11.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget