Prop. 14 L (2014–2015)

Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget