Prop. 144 L (2014–2015)

Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

I proposisjonen foreslår departementet å endre statsborgerloven slik at det blir krav om norskkunnskaper og en bestått test i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. Prøven i samfunnskunnskap må etter departementets forslag bestås på norsk. Det foreslås at de nye kravene skal gjelde personer mellom 18 og 67 år. Departementet foreslår også at personer mellom 18 og 67 år må gjennomføre 300 timer godkjent norskopplæring, dersom de ikke faller inn under reglene i introduksjonsloven. De som omfattes av introduksjonsloven, og er mellom 18 og 67 år, må gjennomføre den opplæringen de har rett eller plikt til etter loven for å få norsk statsborgerskap. For personer mellom 55 og 67 år vil dette bli et nytt krav. I proposisjonen omtales også hva som skal gi unntak fra de nye kravene, selv om dette vil bli nærmere regulert i forskrift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget