Prop. 149 L (2014–2015)

Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)

Loven omhandler intelligente transportsystemer (ITS) innenfor veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer. Loven gir departementet hjemmel til å kunne sette krav til ITS-applikasjoner og tjenesters kompatibilitet, samvirkningsevne og kontinuitet. Formålet med sette slike krav er å sikre at ITS-applikasjoner og tjenester fungerer koordinert og sammenhengende nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget