Prop. 15 L (2014–2015)

Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget