Prop. 156 L (2020–2021)

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Kunnskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Proposisjonen inneholder forslag til krav til offentlig organers bruk av tolk og krav til tolker. Hovedmålet med lovforslaget er å tydeliggjøre offentlige organers ansvar for å bruke tolk og å bidra til en kvalitetsreform på tolkefeltet. Loven skal bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget