Prop. 158 L (2015–2016)

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid, en lov som skal erstatte dagens forskningsetikklov fra 2007. Forslaget lovfester forskerne og forskningsinstitusjonenes ansvar for god forskningsetikk. Departementet foreslår ingen lovfesting av hva som er god forskningsetikk, men viderefører og utvider lovfestingen av organiseringen av forskningsetisk arbeid.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget