Prop. 16 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)

Lovproposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven. Forslaget innebærer at dagens egenandelstak 1 og 2 slås sammen til ett felles egenandelstak. Ved en sammenslått frikortordning vil det totale egenandelsbeløpet som betales ikke påvirkes av hvilke tjenester brukeren benytter. Dette vil gi en mer rettferdig og forutsigbar ordning for brukerne. Videre vil et sammenslått tak skjerme brukere med høyest egenandelsutgifter bedre.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget