Prop. 231 S (2020–2021)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til godtakelse av EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem (EES) og et fremreisesystem (ETIAS).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget