Prop. 237 L (2020–2021)

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Proposisjonen inneholder forslag til to nye lover: lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. De nye lovene skal erstatte tolloven (lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel). Hovedformålet med lovforslagene er å etablere et oppdatert lovverk som er bedre tilpasset Tolletatens ansvarsområder."

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget