Prop. 45 L (2014-2015)

Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy)

Proposisjonen omhandler forslag om å utvide tilbakeholdsretten i kjøretøy etter brudd på vegtrafikklovginingen. Myndighet til å bruke tilbakehold foreslås gitt til statens vegvesens regionvegkontorer og tollvesenet, i tillegg til politiet. Det foreslås videre konkrete hjemler for bruk av sikringsutstyr for å immobilisere kjøretøy som er holdt tilbake, tatt i forvaring eller nektet brukt i medhold av vegtrafikkloven § 36, 36a, 36b og 37.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget