Prop. 45 L (2017–2018)

Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)

I proposisjonen foreslås det blant annet å pliktfeste opplæring for asylsøkere i mottak, at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal inngå i introduksjonsprogrammet og endringer i bestemmelsen om behandling av personopplysninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget