Prop. 45 S (2016–2017)

Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering. Proposisjonen omhandler gjennomføring og finansiering av ny veg mellom Løten og Elverum.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget