Prop. 47 L (2019–2020)

Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser)

Proposisjonen inneholder forslag til en generell hjemmel i statsborgerloven for behandling av personopplysninger. Forslaget har bakgrunn i ny personvernforordning i EU. Det foreslås videre at Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om behandlingen, blant annet om bruk av automatiserte avgjørelser. I introduksjonsloven foreslås det hjemmel for å gi forskrift om bruk av automatiserte avgjørelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget