Prop. 5 L (2018–2019)

Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

Lovproposisjonen inneholder forslag om feilrettinger i introduksjonsloven som følge av ulike ikrafttredelsestidspunkt på flere endringslover våren 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget