Prop. 59 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til å godkjenne protokoll, undertegnet 6. februar 2019, om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 (Traktaten).

Under NATOs toppmøte 11. juli 2018 ble Nord-Makedonia invitert til å bli medlem av alliansen, og til å innlede forhandlinger om tiltredelse til Traktaten. Etter at forhandlingene var avsluttet, har landets regjering bekreftet sitt ønske om å tiltre Traktaten.

De nåværende partene til Traktaten undertegnet i Brussel den 6. februar 2019 protokoll om Nord-Makedonias tiltredelse til Traktaten. Undertegningen ble fra norsk side foretatt av Norges faste representant til NATO, ambassadør Øystein Bø, i henhold til fullmakt gitt ved kongelig resolusjon av 25. januar 2019.

Protokollens engelske originaltekst, med oversettelse til norsk, følger som trykt vedlegg til denne proposisjon.