Prop. 6 L (2019–2020)

Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

I proposisjonen foreslås det å gi hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister. Registeret gir oversikt over kvalifiserte tolker og skal bidra til økt bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget