Prop. 63 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014)

Prop. 63 S (2014-2015) Endringer i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet og Kommunal og Moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014). Proposisjonen inneholder forslag om økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2015 for å dekke opprydding, hastetiltak og reparasjoner  etter flommen på Vestlandet i oktober 2014. Det foreslås at Norges vassdrags- og energidirektorat får tilført 112 mill. kroner i 2015 og en fullmakt på 80 mill. kroner utover gitt bevilgning slik at nødvendige hastetiltak etter flommen kan gjennomføres uten at det går på bekostning av andre planlagte tiltak. I tillegg foreslås det å øke skjønnstilskuddet til kommunene med 150 mill. kroner, som skal gis som kompensasjon for ekstraordinære kommunale utgifter etter flommen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget