Prop. 66 L (2015–2016)

Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i særlovgivingen for Innovasjon Norge for å gi bedre rammer for forvaltningen av selskapet. Proposisjonen er en oppfølging av Stortingets vedtak nummer 463, 464, 465, 466, 467 og 468 19. januar 2016.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget