Proposisjoner til Stortinget

Prop. 69 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i statsbudsjettet 2017 for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget