Prop. 71 L (2016–2017)

Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget