Prop. 74 L (2019–2020)

Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget