Prop. 83 L (2014-2015)

Endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.)

Proposisjonen inneheld enkelte forslag til endringar i vallova. Tema er valkort, for seint innkomne førehandsstemmer og evaluering av valgjennomføringa.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget