Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Klima- og miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).

Forslaget er å åpne for et forsøk om catskiing. Begrepet catskiing benyttes normalt om transport av skiløpere opp på fjellet med tråkkemaskin eller liknende stor beltevogn for at de kan stå på ski ned igjen utenfor preparerte skibakker.

Departementet foreslår at motorferdselloven § 4 a endres slik at departementet gis hjemmel til å gi forskrift om kommunalt forsøk om løyper for persontransport med tyngre beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkt for alpin skikjøring (catskiing). Forsøksordningen begrenses til seks år og et representativt utvalg bestående av seks kommuner. Ordningen skal evalueres etter fire år. Evalueringen ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før forsøksordningen utløper.

Forslaget i proposisjonen bygger på forslaget som Miljødirektoratet sendte på høring 29. oktober 2015.