Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om forsøksordning for catskiing.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget