Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

4 Internasjonal rett

Catskiing har sitt opphav i Canada. I dag er catskiing etter det departementet erfarer tillatt i Canada, USA, New Zealand, Japan og Chile. I Europa ser det ut til at bare Makedonia og Italia har tillat catskiing.