Prop. 89 L (2014-2015)

Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i særlovgivingen for Innovasjon Norge for å gi bedre rammer for forvaltningen av selskapet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget