Prop. 9 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget