Prop. 9 S (2017–2018)

Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017

Proposisjonen inneholder forslag til vedtak om samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet for 2017 til Islamsk Råd Norge (IRN). Kulturdepartementet mener at IRN ikke lenger oppfyller vilkårene som er oppstilt som grunnlag for Stortingets bevilgningsvedtak. Departementet foreslår også at Stortinget gjør vedtak om at midlene som i tilfelle frigjøres (650 000 kr), blir kunngjort i 2017 for benyttelse til dialogtiltak på tros- og livssynsfeltet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget