Prop. 96 L (2015–2016)

Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall)

Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall). Proposisjonen omhandler endring i lov om erverv av vannfall mv. (industrikonsesjonsloven) angående erverv av andel i et offentlig ansvarlig selskap som innehar konsesjonspliktige rettigheter til vannfall. Private aktører vil på nærmere vilkår kunne erverve andel inntil 1/3 i slike offentlige selskaper, herunder selskaper med delt ansvar. Proposisjonen medfører ingen endring av de sentrale elementene i reguleringen av offentlig eierskap til vannkraftressursene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget