Nye publikasjonsbetegnelser for proposisjoner og meldinger til Stortinget

(fra 1. oktober 2009), eksempler på oversettelse til engelsk

UD/Seksjon for oversettelsestjenester
(i samråd med Statsministerens kontor)

Forsiden av publikasjon

NORSK

Prop. 34 S (2009–2010)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

ENGELSK

Prop. 34 S (2009–2010)

Proposition to the Storting (draft resolution)

 

 

 

NORSK

Prop. 27 L (2009–2010)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

ENGELSK

Prop. 27 L (2009–2010)

Proposition to the Storting (bill)

 

 

 

NORSK

Prop. 10 LS (2009–2010)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

ENGELSK

Prop. 10 LS (2009–2010)

Proposition to the Storting (bill and draft resolution)

 

 

 

NORSK

Meld. St. 5 (2009–2010)

Melding til Stortinget

ENGELSK

Meld. St. 5 (2009–2010)

Report to the Storting (white paper)

Formell referanse

NORSK
Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

ENGELSK
(Dersom dokumentet er oversatt til engelsk, slik at engelsk tittel er bestemt:)
Meld. St. 10 (2009–2010) Management of the Government Pension Fund in 2009, white paper from the Ministry of Finance

(Dersom dokumentet ikke er oversatt til engelsk:)
Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009, white paper on the management of the Government Pension Fund in 2009, Ministry of Finance

(Ved mindre formell referanse til dokument som ikke er oversatt til engelsk ev. også:)
Meld. St. 10 (2009–2010), white paper on the management of the Government Pension Fund in 2009, Ministry of Finance

I løpende tekst

Melding, henvisning med tittel:

NORSK
Departementet uttalte i Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 at Norges Bank...

ENGELSK
(Dersom dokumentet er oversatt til engelsk:)
In the white paper Management of the Government Pension Fund in 2009 (Meld. St. 10 (2009–2010)), the Ministry stated that Norges Bank...

(Dersom dokumentet ikke er oversatt til engelsk:)
In the white paper on the management of the Government Pension Fund in 2009 (Meld. St. 10 (2009–2010)), the Ministry stated that Norges Bank...

Melding, henvisning uten tittel:

NORSK
Med forbehold om Stortingets behandling av Meld. St. 10 (2009–2010) vil Norges Bank bli ...

ENGELSK
Contingent on the Storting’s deliberations on white paper Meld. St. 10 (2009–2010), Norges Bank will be ...

(Eller, dersom ikke-norske lesere trenger en forklaring:)
Contingent on the Storting’s deliberations on the white paper on the management of the Government Pension Fund (Meld. St. 10 (2009–2010)), Norges Bank will be ...

Proposisjon LS (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak), henvisning med tittel:

NORSK
Jeg gjør oppmerksom på at det i Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane er en feil.

ENGELSK
Please note that there is an error in the bill and draft resolution on changes in the taxation rules (Prop. 126 LS (2009–2010)).  

Proposisjon LS (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak), henvisning uten tittel:

NORSK
...i den foreliggende proposisjonen fra 30. april i år; Prop. 119 LS (2009–2010).

ENGELSK
...in the present bill and draft resolution of 30 April this year, Prop. 119 LS (2009–2010).