Innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv. Rekommandasjon Rek(2001)19 vedtatt av Europarådets ministerkomite 6. desember 2001 og begrunnelse

Publikasjonsnummer H-2145

Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon.

Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon. Rekommandasjonen henvender seg til såvel statlig nivå som kommuner og fylkeskommuner. Det gis anbefalinger til statlig nivå om nasjonale rammevilkår for lokale finanser og økonomiforvaltning (del I). For kommuner og fylkeskommuner gir rekommandasjonen anbefalinger om rasjonell og bærekraftig tilpasning til rammeverket (del II).

 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.