Publikasjonsnummer H-2187

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2006

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
april 2006

Publikasjonsnummer H-2187 – Utgitt 7. april 2006

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport 2006. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med vekt på utviklingen i 2005.
I kapittel 1 i rapporten finnes et sammendrag av utviklingen i kommuneøkonomien og det kommunale tjenestetilbudet.