Publikasjonsnummer H-2195

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 2006

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
november 2006

Publikasjonsnummer H-2195– Utgitt 11. desember 2006

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2006. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2006.