Rådgivende forum for et mer miljøvennlig næringsliv - invitasjon til deltakelse

Til medlemmene

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

Dato

2001/486- sne

13.03.2001

Rådgivende forum for et mer miljøvennlig næringsliv – invitasjon til deltakelse

Jeg viser til tidligere kontakt om deltakelse i det Rådgivende forum for et mer miljøvennlig næringsliv.

Jeg er glad for at du har sagt ja til å delta i samarbeidsforumet og har store forventninger til det arbeidet som nå skal startes. Jeg inviterer nå til det første møtet, som vil holdes den 22. mars, kl. 15-17 på Statsrådens møterom i regjeringskvartalet, Einar Gerhardsens plass 1 (R-4).

Vedlagt ligger mandat og bakgrunn for forumets arbeid. Som det framgår vil forumet ledes av generaldirektør Egil Myklebust. Det bes om at tilbakemelding om deltakelse gis til rådgiver Stein Nestvold, tlf. 22 24 10 58 (stein.nestvold@nhd.dep.no) innen 20.mars.

Med hilsen
Grete Knudsen