Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon

Kultur- og kirkedepartementet
Akersgata 59
0030 Oslo

Oslo 4. september 2002

Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon

Vedlagt følger Radio 2 Digitals søknad om tildeling av den utlyste P4-konsesjonen. Søknaden er levert i fem – 5 eksemplarer på bokmål.

Av allmenne konkurransehensyn og ut fra ønske om beskyttelse av forretningshemmeligheter ber vi om at hele søknaden anses som forretningshemmeligheter og unndras offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 5a og forvaltningsloven § 13.

Radio 2 Digital har gjennomført et omfattende og kostnadskrevende arbeid med utarbeidelse av redaksjonelt konsept og utvikling av forretningsmodell, partnerprosesser og underliggende research som er gjenspeilet i alle deler av søknaden. Vi viser for øvrig til omtale av Radio 2 Digitals DAB-konsesjon og den videre strategi for denne, og den allerede varslede utlysningen av en ny FM-konsesjon i 2003 (P5).

Ole Jørgen Torvmark
Administrerende direktør Radio 2 Digital AS