Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Til innholdsfortegnelse

Vedlegg

Alle vedleggene er tilgjengelig digitalt på www.regjeringen.no/id2898776

Vedlegg 1: Utvalgets mandat, 8. juni 2021 «vurdering av tiltak for økt bearbeiding og produksjon av bærekraftige sjømatprodukter i Norge»

Vedlegg 2: Innspill fra næringsaktører og andre interessenter

Til dokumentets forside