Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Rapporten gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om sjømatindustrien i Norge. Videre inneholder rapporten en redegjørelse for eksisterende rammevilkår, og viktige drivere som vil påvirke sjømatindustrien i tiden fremover.

Les dokumentet

Vedlegg 1: Utvalgets mandat, 8. juni 2021 «vurdering av tiltak for økt bearbeiding og produksjon av bærekraftige sjømatprodukter i Norge»

Vedlegg 2: Innspill fra næringsaktører og andre interessenter

Utvalg oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet