Rapport: Det handler om verdensfreden!

KIFO Rapport 2015: 3

En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet.

Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning (KIFO) har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert rollen de tre rådene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Norges Kristne Råd (NKR) og Islamsk Råd Norge (IRN) har i dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet.

Rapporten ble publisert 2. oktober 2015 og kan leses på KIFOs nettside (.pdf)  

Nærmere omtale og informasjon om bestilling av trykte eksemplarer finner du også på KIFOs nettside.