Rapport: Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Denne rapporten utgjør sluttleveransen fra evalueringen av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) som er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet i perioden juli 2014 til januar 2015.

Rapporten: Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) (.pdf)

Evalueringen har hatt som formål å vurdere KORO sett i forhold til samfunnsoppdrag og kulturpolitiske mål. Hele KOROs virksomhet har vært gjenstand for evaluering; herunder produksjon, formidling og forvaltning av kunst i offentlige rom.

Evalueringen er gjennomført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med førsteamanuensis Marius Grønning ved Institutt for Landskapsplanlegging ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet og professor Magnus Bärtås ved Konstfack i Stockholm. Evalueringen har blitt fulgt av en referansegruppe bestående av fagpersoner som representerer kunst-, kunstner- og kuratorperspektivet, arkitektur og byutvikling, samlings- og brukerperspektivet.