Rapport fra Advokatfirma Myhre & Co vedrørende OEDs konsulentbruk

Olje- og energidepartementet har bedt advokatfirmaet Myhre & Co foreta en uavhengig juridisk gjennomgang av OEDs avtaler om konsulenttjenester over kr. 100 000 eks. mva. Departementet har nå fått overlevert en rapport som oppsummerer gjennomgangen.

Rapporten i pdf-format